Biz Kimiz – Haydi Çocuklar Camiye

Biz Kimiz

1Server Gençlik kimin tarafından kuruldu, hedefi nedir?
Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimiz; gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla sosyal bilince sahip, maneviyatı yüksek bir grup gönüllü genç tarafından 2016 yılında kurulmuştur. Hedef kitlemizi, coğrafi sınırların, kan bağının ve dil birliğinin ötesinde dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insan olarak belirledik. Gençlerimizin bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı, zinde, manevi ve ahlaki, çevreye duyarlı, eğitimli, iç huzura ermiş bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı; erdem sahibi bireylerden meydana gelen bir toplumun oluşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Server Gençlik; iç huzuru önemseyen, erdem sahibi, analitik düşünen bir toplum yapısının dünyayı daha yaşanılır kılacağına inanmaktadır. Bu bağlamda: - Sosyal ilişkilerinde sevgiyi esas alan, - Özenli, titiz ve çalışkan, - Okur yazar, ilme önem veren, - İyi niyetli, dürüst, erdemli, - Analitik düşünebilen, çağını doğru yorumlayabilen, çağın sorunlarına pozitif çözüm üreten, “sağduyulu” bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı öncelikli hedef olarak belirledik.
2“Haydi Çocuklar Camiye” projesinin hedefi nedir?
Dünya hayatının bir sınav, bir hayır yarışı olduğuna, bu dünyada vereceğimiz son nefesten sonra başlayacak olan sonsuzluk âlemindeki yerimizin, bu yarışmanın sonucuna göre şekilleneceğine inanıyoruz. Haydi Çocuklar Camiye projesi ile de çocuklarımızı bu sınava hazırlamayı hedefliyoruz. Yarışmanın içeriği, çocuklarımızı büyük ve zorlu sınavdan hakkıyla çıkabilmeleri için ibadetin anlamını, iç huzurun önemini, dini bilgiler edinmenin kıymetini idrak edecekleri bir süreç olarak tasarlanmıştır. Bir eğitim döneminin sonunda karneyle birlikte takdir belgesinin verilmesi gibi, bir yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi pedagojik açıdan birbiriyle benzeşmektedir. Haydi Çocuklar Camiye projesi, salt bir yarışma olmayıp deneyimleme eksenli bilgi ve tecrübe edinme etkinliğidir. Deneyimleme, deneme ile bilginin aynı anda elde edilmesidir. Çocukların doğrudan gerçek ortamda bir deneyimleme yapması, öğrenmenin kalıcı olmasına ve benimsenmesine katkı sağlamaktadır. Oyunlaştırma ise, bilgi ve tecrübe edinmek amacıyla, oyun unsurlarının ve oyun duygusunun gerçek hayattaki süreçlere uyarlanmasıdır. Oyunlaştırmak, herhangi bir konudaki yanlış algıyı değiştirerek veya doğru algıyı pekiştirerek, tutumların içselleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
3Yaş grubu olarak neden 6-13 yaşlarındaki çocuklar seçildi?
Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki eğitime başlama yaşı 6’dır. Türkiye’de de, yakın dönemde 7 olan eğitime başlama yaşı 6’ya indirilmiştir. İslam inancında namaza alışmanın yaşı da 7’dir ve namazın farziyeti ergenlik/buluğ çağına girildiğinde başlar ki, bu da 12-15 yaş arasında değişir. Dolayısıyla çocukların camide ve namazda, ahiret ile yaşam arasındaki dengeyi kurabileceği, bu hissiyatı ve enerjiyi edinebileceği en uygun yaş aralığı 6-13 olarak belirlenmiştir. Haydi Çocuklar Camiye projesinde yaş grubunun 6-13 olarak seçilmesi hem pedagojik açıdan hem de dini referanslar bakımından doğru bir tercihtir.
4Cami kültürümüz ve çocuklar?
İslam inancında namaz günde 5 vakit kılınır. Camide toplu olarak kılınması sevap bakımından önceliklidir. Sabah namazı güneş doğmadan önce, öğle ve ikindi namazları gündüz vakti, akşam ve yatsı namazları ise güneş battıktan sonra kılınmaktadır. Cami ve mescitlerde bayanlar ve erkekler ayrı mekânlarda namaz ibadetlerini gerçekleştirmektedir. Doğal olarak kız çocukların annelerinin yanında, erkek çocukların ise babalarının yanında namaz kılmaları gerekmektedir. Türkiye şartlarında kadınlar sabah, akşam ve yatsı namazlarını genellikle evde eda etmektedir. Bu, ülkemizde sosyolojik olarak yaygın bir uygulamadır. Dolayısıyla anneleri yanlarında olmadan kız çocuklarının günde 5 vakit camideki bir etkinliğe katılmalarının bazı zorlukları da beraberinde getireceği düşünülmüştür. Bu yıldan itibaren öğle ve ikindi namazlarında geçerli olacak şekilde kız çocuklarının da projeye dahil edilmesi değerlendirilmektedir.

Giriş Yap